Skip to main content

Terms & Conditions

By making an appointment with Maestro Salon, you agree to the following terms and conditions:

 1. Booking Appointments:
  • Appointments are subject to availability in our calendar.
  • Customers can utilize the “Walk-in” option or schedule a specific service.
 2. Rescheduling & Cancellations:
  • Cancellations are permitted up to 24 hours in advance. If not cancelled within this timeframe, the customer may not be entitled to a refund.
  • Appointments can be rescheduled up to 12 hours in advance.
 3. No-shows:
  • Customers who do not show up for their appointment without prior notice will be blocked from booking online for their next visit until a penalty fee (up to the full service price) is paid.
  • Continued no-show behavior will result in the customer being prohibited from future visits to Maestro Salon.
 4. Reminders:
  • An email reminder will be sent 24 hours before the scheduled appointment.
 5. Privacy:
  • We value your privacy. All personal details provided are kept confidential. For a detailed overview, please refer to our Privacy Policy.

By continuing to use our services, you acknowledge and agree to abide by these terms. We reserve the right to modify these terms and conditions at any time without prior notice.

Dutch:

Algemene Voorwaarden

Door een afspraak te maken bij Maestro Salon, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 1. Afspraken Boeken:
  • Afspraken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid in onze agenda.
  • Klanten kunnen gebruik maken van de “Walk-in” optie of een specifieke service inplannen.
 2. Verzetten & Annuleringen:
  • Annuleringen zijn toegestaan tot 24 uur van tevoren. Als er niet binnen deze termijn wordt geannuleerd, heeft de klant mogelijk geen recht op restitutie.
  • Afspraken kunnen tot 12 uur van tevoren worden verzet.
 3. No-shows:
  • Klanten die niet opdagen voor hun afspraak zonder voorafgaande kennisgeving, worden geblokkeerd voor het online boeken van hun volgende bezoek totdat een boete (tot de volledige prijs van de dienst) is betaald.
  • Bij herhaaldelijk no-show gedrag wordt de klant de toegang tot toekomstige bezoeken aan Maestro Salon ontzegd.
 4. Herinneringen:
  • Een e-mailherinnering wordt 24 uur voor de geplande afspraak verzonden.
 5. Privacy:
  • Wij hechten waarde aan uw privacy. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Door gebruik te blijven maken van onze diensten, erkent en gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.