Site Logotype

Servicevoorwaarden

[English below]

Algemene Voorwaarden

 • Servicegarantie: Bij Maestro Salon streven we ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te leveren en zorgen we voor optimale klanttevredenheid.
 • Weigeren van Dienst: Maestro Salon behoudt zich het recht voor om dienstverlening te weigeren aan personen die ongepast gedrag vertonen of onze richtlijnen niet naleven.
 • Wijzigingen in het Beleid: Onze voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Annulerings-, No-Show- en Verzettingsbeleid

 1. Annuleringsbeleid
  • Voorwaarden: Als je jouw afspraak wilt annuleren, doe dit dan minstens 24 uur van tevoren.
  • Methode: Annuleren kan online via de link in de bevestigingsmail.
  • Laat Annuleringskosten: Annuleringen minder dan 24 uur voor de geplande afspraak kunnen kosten met zich meebrengen, naar inzicht van Maestro Salon.
 2. No-Show Beleid
  • Definitie van No-Show: Een no-show is wanneer iemand niet verschijnt voor de geplande afspraak zonder voorafgaande kennisgeving.
  • No-Show Boete: Klanten die niet opdagen voor hun afspraak, kunnen tot het volledige bedrag van de geplande dienst in rekening worden gebracht.
  • Beoordeling van Kosten: Maestro Salon behoudt zich het recht voor om de exacte kosten te bepalen.
 3. Verzettingsbeleid
  • Voorwaarden: Om een afspraak te verzetten, dien je ons minstens 12 uur van tevoren op de hoogte te stellen.
  • Methode: Verzetten kan online via de link in de afspraakbevestiging.
  • Verzettingskosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het verzetten van een afspraak, mits de vereiste kennisgeving wordt gegeven.

Contact en Vragen Voor vragen of meer informatie over ons beleid, neem direct contact met ons op.


 

General Terms

 • Service Guarantee: At Maestro Salon, we are committed to delivering the highest quality of service and ensuring customer satisfaction.
 • Right to Refuse Service: Maestro Salon reserves the right to refuse service to anyone demonstrating inappropriate behavior or failing to comply with our policies.
 • Policy Changes: These policies are subject to change at any time and without prior notice.

Cancellation, No-Show, and Rescheduling Policies

 1. Cancellation Policy
  • Conditions: If you wish to cancel your appointment, please do so at least 24 hours in advance.
  • Method: Cancellations can be made online through the link provided in the confirmation email.
  • Late Cancellation Fee: Cancellations made less than 24 hours before the scheduled appointment time may incur a fee, at the discretion of Maestro Salon.
 2. No-Show Policy
  • Definition of No-Show: A no-show occurs when a client fails to arrive for their scheduled appointment without prior notification.
  • No-Show Penalty: Clients who do not show up for their appointments may be charged up to the full amount of the scheduled service.
  • Discretion on Charges: Maestro Salon reserves the right to determine the exact charge.
 3. Rescheduling Policy
  • Conditions: To reschedule an appointment, please provide at least 12 hours’ notice.
  • Method: Rescheduling can be done online via the link sent with the appointment confirmation.
  • Rescheduling Fee: There is no fee for rescheduling an appointment, provided the required notice is given.

Contact and Inquiries For any queries or further information regarding our policies, please contact us directly.